MILJÖPLAN FÖR STORA HÖGA ARENA

 

SYFTE:                                                                                                                                                                

Syftet med vår miljöplan är att ge besökare en gemensam målsättning och riktlinje för Arenans miljöansvar. 

     

MÅLSÄTTNING:

Stora Höga Arena skall i all sin verksamhet verka för en god miljö och utveckla idrottslivet och besökare i balans med natur och människa.

 

TILLVÄGAGÅNGSÄTT:

Stora Höga Arena ska ge besökare information och kunskap som underlättar för den enskilda besökaren att verka för en god miljö. Stora Höga Arenas hantering av miljöfrågor sker i styrelsen. Miljöplanen är ett levande dokument som skall förändras i takt med att ny kunskap, nya produkter och nya möjligheter för att minska miljöpåverkan blir käna och praktiskt användbara.

 

GEMENSAMMA MÅL:

Vårt mål är att varje besökare genom källsortering och miljövänliga produkter bidrar till att få en så bra miljö som möjligt.

Vi skall verka för att Stenungsunds kommun ordnar pratisk och rationell möjlighet att ta hand om avfallet.

Vårt mål är att Stora Höga Arena och dess besökare ska använda miljögodkända ersättningsprodukter när det är praktiskt nödvändigt.

Vid gemensamma evenemang, t.ex. fester, tänker vi på att använda så lite engångsmaterial som möjligt.