BRANDSÄKERHET & SKYDD

 

 Vi arbetar ständigt för ett säkert och tryggt skydd på Stora Höga Arena

Vid akuta situationer, ring 112!

 

Vi är alla kuggar i arbetet för att brandsäkerheten skall vara trygg för alla som besöker Stora Höga Arena

För dig som är ny på Arenan, titta alltid på utrymmningsplanen. Den finns placerad  vid entréns andra glasdörr på höger sida.

 

All eldning i eller utanför Arenan är förbjuden

Tänk på att brändbart material ej får stå kvar i huset. Sophuset finns ute på parkeringen. Nyckel till sophuset finns i caféet.

 

 

Belysning på undervåningen samt på våra toaletter tänds och släcks automatiskt genom ljud- och rörelsedetektorer.

På övriga utrymmen släcker man manuellt.