Så hittar du till Stora Höga Arena

                                                                                                                                                      Stora Höga - Stenungsunds kommun

 

FRÅN GÖTEBORG/MALMÖ

Kör på E6 mot Oslo

Sväng av mot Stora Höga

Följ väg 574

Sväng vänster mot Getskär

Ta vänster i rondellen mot Stora Höga Arena

 

FRÅN STOCKHOLM/KARLSTAD

Kör på E6 mot Göteborg

Sväng av Stora Höga

Kör mot Stenngsund/Stora Höga

Rakt fram i rondellen

Sväng höger mot Getskär

Rakt fram i rondellen

Höger efter Statoil Stora Höga mot Stora Höga Skolan

Vänster i rondellen mot Stora Höga Arena